Hodice na Facebooku
ENDE
Motoklub Hasiči TJ Hodice Myslivci Senioři a hodické kočky Hrad Knihovna Základní a mateřská škola
Dnes je sobota 20.4.2024
Svátek slaví Marcela, zítra Alexandra

Úřední deska - 2014

Veřejná vyhláška č. 1/2014

Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

vyvěšeno: 19.12.2014, svěšeno: 5.1.2015

Veřejná vyhláška - usnesení o změně příslušnosti

Oznámení o změně příslušnosti z důvodu vyloučení všech úředních osob.

vyvěšeno: 12.12.2014, svěšeno: 31.12.2014

Zveřejnění návrhu koncepce

Jako příslušný úřad Vám v souladu s § 10f odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) zasíláme k vyjádření návrh koncepce „Program
rozvoje Kraje Vysočina 2015 – 2018“ včetně vyhodnocení vlivů této koncepce na životní
prostředí a veřejné zdraví (dále jen „návrh koncepce“), jejíž zpracování zajistil předkladatel
podle § 10e zákona.
vyvěšeno: 12.12.2014, svěšeno: 31.12.2014

Pozvánka na zastupitelstvo č. 3/2014

vyvěšeno: 10.12.2014, svěšeno: 18.12.2014

Rozpočet a pozvánka na valnou hromadu SOŽKS

vyvěšeno: 03.12.2014, svěšeno: 19.12.2014

Oznámení koncepce - integrovaný plán rozvoje Jihlavy

Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Integrovaný plán rozvoje území města Jihlavy“ dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů.

vyvěšeno: 20.11.2014, svěšeno: 20.12.2014

Návrh rozpočtu Mikroregionu Telčsko na rok 2015

v příloze

vyvěšeno: 18.11.2014, svěšeno: 03.12.2014

Pozvánka na zastupitelstvo

v příloze

vyvěšeno: 18.11.2014, svěšeno: 26.11.2014

Návrh rozpočtu MITR na rok 2015

v příloze

vyvěšeno: 10.11.2014, svěšeno: 25.11.2014

Návrh koncepce „Strategie rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Kraji Vysočina na období 2014 – 2020“

vyvěšeno: 05.11.2014, svěšeno: 21.11.2014

Pozvánka na ustavující zasedání ZO

vyvěšeno: 29.10.2014, svěšeno: 05.11.2014

Výzva občanům pro vlastníky nedostatčně identifikovaných nemovitostí

Výzva občanům

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2

Výzva

podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá, podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je zveřejněn na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka majetku“, v části „Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci“.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tímto upozorňuje na skutečnost, že pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v § 1050, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. do 31. 12. 2023, má se za to, že ji opustil. Potom ve smyslu § 1045, odst. 2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu.

V Praze dne 6. 3. 2014

 

Ing. Miloslav Vaněk v.r.

                                                                    generální ředitel

 

Dokument v příloze!

vyvěšeno: 15.10.2014, svěšeno: 15.11.2014

Výsledky voleb do ZO 2014

V příloze najdete oficiální protokol o výsledcích voleb do zastupitelstva obce v roce 2014.

vyvěšeno: 12.10.2014, svěšeno: 25.10.2014

Informace o době a místu konání voleb

vyvěšeno: 25.09.2014, svěšeno: 11.10.2014

Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace pro veřejnou zakázku malého rozsahu - projekt Vybavení kompostárny s navýšením kapacity v obci Hodice

Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace pro veřejnou zakázku malého rozsahu podle § 12 odst. 3 a § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), pro veřejnou zakázku na dodávky s názvem:

Nákup kontejnerů a kolového traktoru s čelním nakladačem a štěpkovačem

Dokumenty naleznete v příloze.

vyvěšeno: 09.09.2014, svěšeno: 25.09.2014

VOLBY - informace o počtu a sídle volebních okrsků

vyvěšeno: 26.08.2014, svěšeno: 11.10.2014

Komplexní aktualizace Programu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina od roku 2015

vyvěšeno: 26.08.2014, svěšeno: 26.09.2014

Komplexní aktualizace Programu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina od roku 2015

Veřejná vyhláška - ochranné pásmo vrtu ZD Hodice

vyvěšeno: 25.08.2014, svěšeno: 10.09.2014

Pozvánka na zastupitelstvo obce č.25/2014

vyvěšeno: 20.08.2014, svěšeno: 27.08.2014

Zveřejnění záměru prodeje pozemku

vyvěšeno: 23.07.2014, svěšeno: 08.08.2014

Na základě ustanovení odst. 1, § 39, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

(obecní zřízení), ve  znění pozdějších předpisů,

 zveřejňuje Obec HODICE

  záměr

 na převod této nemovitosti:

 

pozemek p. č. 779/3

v k. ú. Hodice, okr. Jihlava.

 Jedná se o pozemek  p.č. 779/3 o výměře 1397 m2  v lokalitě „za tratí“ za účelem realizace podnikatelského záměru - výstavby manipulační plochy a skladu řeziva.

 

Bližší informace můžete získat v kanceláři Obecního úřadu v Hodicích.

Informace o pozemcích z nejednoznačným vlastníkem.

Výzva občanům

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2

Výzva

podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá, podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteřínejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je zveřejněn na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka majetku“, v části „Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci“.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tímto upozorňuje na skutečnost, že pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v § 1050, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. do 31. 12. 2023, má se za to, že ji opustil. Potom ve smyslu § 1045, odst. 2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu.

V Praze dne 6. 3. 2014

 

 

 

vyvěšeno: 16.07.2014, svěšeno: 16.08.2014

„Program rozvoje Kraje Vysočina - aktualizace na období 2015 - 2018“- zahájení zjišťovacího řízení

vyvěšeno: 07.07.2014, svěšeno: 22.07.2014

Záměr prodeje pozemků

vyvěšeno: 12.06.2014, svěšeno: 28.06.2014
Na základě ustanovení odst. 1, § 39, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
zveřejňuje Obec HODICE
záměr
na převod této nemovitosti:
 
pozemek p. č. 151/80 pozemek st.362
v k. ú. Hodice, okr. Jihlava.
 
Jedná se o pozemek p.č. 151/80 o výměře 33 m2 a pozemek parcelní číslo st. 362 v lokalitě
„u hřiště, za panelákem“ oddělený za účelem prodeje majiteli garáže, která je umístěna na
dotčeném pozemku a jejího těsného sousedství.

Komunální VOLBY 2014

Komunální volby byly vyhlášeny prezidentem republiky  na dny 10. a 11. října 2014.

Obec Hodice je jedním volebním obvodem.

         Tradičně se volby konají v pátek od 14 do 22 hodin, v sobotu od 8 do 14 hodin. Volební místností v tomto případě bude klubovna seniorů v prostorách hasičské zbrojnice, vchod z levé strany návsi.

 Z rozhodnutí stávajících zastupitelů bude voleno devět členů zastupitelstva (více v přiloženém dokumentu)

 Registračním úřadem pro obec Hodice je Městský úřad v Třešti. K tomuto úřadu je třeba předložit kandidátní listiny a pokud je  třeba petici pro nezávislé kandidáty nebo sdružení nezávislých kandidátů nejpozději do 5.srpna 2014 do 16 hodin.

  • Počet hlasů na petici pro nezávislého kandidáta : 31
  • Počet hlasů na petici pro sdružení nezávislých kandidátů : 54

 Informace o komunálních volbách naleznete uveřejněné na webových stránkách obce, webových stránkách registračního úřadu www.trest.cz nebo stránkách Ministerstva vnitra ČR .

 Více v přiložených dokumentech!

vyvěšeno: 06.06.2014, svěšeno: 11.10.2014

Mikroregion Třešťsko - Závěrečný účet za rok 2013

vyvěšeno: 28.05.2014, svěšeno: 12.06.2014

Mikroregion Telčsko - Pozvánka na členskou schůzi

vyvěšeno: 28.05.2014, svěšeno: 10.06.2014

Pozvánka na 24. zasedání zastupitelstva obce.

vyvěšeno: 28.05.2014, svěšeno: 04.06.2014

Oznámení o době a místu konání voleb do EP

Oznámení o době a místu konání voleb do EP.

vyvěšeno: 07.05.2014, svěšeno: 23.05.2014

Konkurz na pracovní místo v MŠ

vyvěšeno: 30.04.2014, svěšeno: 23.05.2014

Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do EP

vyvěšeno: 07.04.2014, svěšeno: 24.05.2014

SŽKS - závěrečný účet

vyvěšeno: 31.03.2014, svěšeno: 15.04.2014

Pozvánka na 23. zastupitelstvo obce

vyvěšeno: 31.03.2014, svěšeno: 08.04.2014

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do EP

vyvěšeno: 24.03.2014, svěšeno: 24.05.2014

Informace o pozemcích z nejednoznačným vlastníkem.

vyvěšeno: 20.03.2014, svěšeno: 21.04.2014

Účetní závěrka za rok 2013 Obce Hodice

vyvěšeno: 20.03.2014, svěšeno: 04.04.2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hodice za rok 2013

vyvěšeno: 19.03.2014, svěšeno: 03.04.2014

Závěrečný účet Obce Hodice za rok 2013

vyvěšeno: 19.03.2014, svěšeno: 03.04.2014

Návrh rozpočtu obce na rok 2014

Bližší informace si můžete vyžádat v kanceláři OÚ v Hodicích.

vyvěšeno: 17.02.2014, svěšeno: 05.03.2014

Zveřejnění záměru na pronájem pozemku

vyvěšeno: 17.02.2014, svěšeno: 05.03.2014

Výběrové řízení

Výběrové řízení na akci " Revitalizace centrální části obce Hodice"

Registrační číslo projektu: CZ.1.11/3.3.00/36.01531
Předmět zakázky: stavební práce
Oblast podpory: 3.3 - Rozvoj a stabilizace venkovských sídel
Druh zadávacího řízení: zakázka malého rozsahu 2. kategorie
Typ zakázky dle hodnoty: malého rozsahu
Předpokládaná hodnota zakázky: 5 608 537 Kč bez DPH
Datum uveřejnění: Pátek, 28. březen 2014
Lhůta pro podávání nabídek: Čtvrtek, 17. duben 2014 10:00
Datum poslední úpravy: Středa, 26. březen 2014 22:45

Zadavatel: veřejný
Název zadavatele: Obec Hodice
Sídlo zadavatele: Hodice 48, 589 01 Hodice
Kontaktní osoba: Ing. Josef Bakaj - starosta
Telefon/fax: 420724170334
E-mail: starosta@hodice.cz

Zadávací podmínky zakázky prošly předchozí kontrolou ÚRR: NE

vyvěšeno: 06.02.2014, svěšeno: 17.04.2014

Provedené změny

Popis předmětu zakázky

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce je realizace projektu s názvem „Revitalizace centrální části obce Hodice“ spolufinancovaného Evropskou unií v rámci Regionálního operačního programu NUTS II - Jihovýchod. V rámci provádění předmětu plnění dojde k opravě povrchů na stávající komunikaci na návsi v obci Hodice. Stávající asfaltová komunikace a chodník budou opraveny, dlážděná část bude rozšířena na úkor asfaltového povrchu. Součástí rekonstrukce je odvodnění komunikace. Komunikace bude fungovat v režimu obytné zóny. Předmětem této veřejné zakázky je dále modernizace a rozšíření veřejného osvětlení, revitalizace veřejné zeleně, vybudování mlatových chodníčků, dodávka laviček a odpadkových košů. Předmět zakázky sestává z následujících objektů: SO 01 – Úprava komunikace SO 02 – Mobiliář + dosadba zeleně SO 03 – Mlatové cestičky Bližší popis veřejné zakázky, včetně požadavků na technické normy a další podmínky realizace je uveden v zadávací dokumentaci, jejích přílohách a v projektové dokumentaci s názvem „Obec Hodice – revitalizace centrální části obce Hodice“ zpracované v prosinci 2013 společností APC Silnice s.r.o., Palackého tř. 12, 612 00 Brno a v projektové dokumentaci s názvem „Revitalizace centrální části obce Hodice“ zpracované v lednu 2014 architektonickou kanceláří NYTRAPLAN, Hoblíkova 9, 613 00 Brno – Ing. arch. Milan Nytra, ČKA 03143, obojí v rozsahu prováděcí projektové dokumentace.

Místo plnění

NUTS CZ063, kraj Vysočina, obec Hodice, parcela č. 2773/14 a č. 2773/9 vše v k.ú. Hodice

Místo pro podání nabídky

Obec Hodice, Hodice 48, 589 01 Hodice

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky

Předpokládaný termín zahájení zakázky: květen 2014 Termín dokončení zakázky: do 16 týdnů od podpisu smlouvy o dílo

Hodnotící kritéria

Kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena (v Kč bez DPH) za celý předmět veřejné zakázky.

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace dodavatele

Kvalifikovaným dodavatelem pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který:
a)splní základní kvalifikační předpoklady
b)splní profesní kvalifikační předpoklady
c)předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku a
d)splní technické kvalifikační předpoklady .
1)Základní kvalifikační předpoklady obdobně podle § 53 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon")
Zadavatel požaduje, aby dodavatel prokázal splnění základních kvalifikačních předpokladů stanovených v § 53 odst. 1 písm. a) až k) zákona a to předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušné základní kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem. Pokud podává nabídku více dodavatelů společně, musí prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů každý z nich.
2)Profesní kvalifikační předpoklady obdobně dle § 54 zákona
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč, který předloží (v kopiích):
• obdobně dle § 54 písm. a) zákona výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Výpis nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 dnů. Pokud podá nabídku více dodavatelů společně, je povinen doložit výpis z obchodního rejstříku každý z nich,
• obdobně dle § 54 písm. b) zákona doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím celému předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci,
• obdobně dle § 54 písm. d) zákona - doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky nezbytná podle zvláštních právních předpisů. Jako doklad prokazující odbornou způsobilost dodavatele podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů předloží dodavatel osvědčení o autorizaci pro obor „dopravní stavby“.
3) Čestné prohlášení a ekonomické a finanční způsobilosti
Dodavatel je povinen jako součást nabídky předložit čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem nebo za dodavatele.
4)Technické kvalifikační předpoklady
Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží obdobně dle ust. § 56 odst. 3 písm. a) zákona seznam minimálně 3 stavebních prací obdobného charakteru, každá v hodnotě min. 2,5 mil. Kč bez DPH, dokončených dodavatelem za posledních pět let a osvědčení (kopie) objednatelů o řádném plnění těchto stavebních prací. Tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto práce provedeny řádně a odborně. Pracemi obdobného charakteru se rozumí takové stavební práce, jejichž předmětem byla výstavba nebo rekonstrukce pozemních komunikací. Seznam bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Nabídka musí být zpracována přehledně a srozumitelně v českém jazyce v písemné formě v listinné podobě.
Nabídka bude předložena v jednom originálním vyhotovení a zadavatel doporučuje případně i v jedné kopii vyhotovení (kopie nabídky však není podmínkou zadavatele, záleží na uchazeči, zda kopii nabídky vyhotoví a přiloží do obálky a v tomto případě nepředložení kopie nabídky nebude důvodem k vyřazení nabídky z dalšího průběhu výběrového řízení). Příslušné vyhotovení nabídky bude poté na vrchní straně jasně a viditelně označeno: „ORIGINÁL“ či „KOPIE“. Nabídka bude posuzována a hodnocena dle vyhotovení nabídky „ORIGINÁL“.
Nabídka bude předána v uzavřené obálce zabezpečené proti možnému rozlepení. Obálka musí být označena názvem veřejné zakázky a obchodním názvem / firmou uchazeče vč. adresy, na níž je možné zaslat oznámení obdobně dle § 71 odst. 5 nebo 6 zákona. Obálka bude označena nápisem „NEOTEVÍRAT“.
Dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Další podmínky a informace

Pozvánka na 22. zasedání zastupitelstva obce

vyvěšeno: 05.02.2014, svěšeno: 13.02.2014

Nařízení SVS - varroáza včel

vyvěšeno: 17.01.2014, svěšeno: 03.02.2014

Obecní úřad

Hodice 48
58901 HODICE

Telefon: 567 224 717
E-mail: starosta@hodice.cz

Úřední dny:

Po, St: 7,00 - 17,00
Út, Čt: 7,00 - 14,00
Pá: 7,00 - 13,00
Veřejná správa
METEOSTANICE
Aktuální teplota:1.79 °C
Srážky za 60 min:0.4 mm
Srážky za 24 hod:3.2 mm
Více informací
FOTOGALERIE
fotogalerievstupte Vstupte
CzechPoint Fond Vysočiny   Třiďte odpad kino Běžecké tratě na Telčsku
       
Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb. | Obsah stránek lze šířit dál s uvedením zdroje www.hodice.cz
Textová verze stránek edited by n.e.s.p.i.