Hodice na Facebooku
ENDE
Motoklub Hasiči TJ Hodice Myslivci Senioři a hodické kočky Hrad Knihovna Základní a mateřská škola
Dnes je sobota 20.4.2024
Svátek slaví Marcela, zítra Alexandra

Úřední deska - 2022

Rozpočtové opatření Obce Hodice č. RO/2022/013

vyvěšeno: 31.12.2022, svěšeno: 30.06.2023

Volby prezidenta - oznámení o době a místu konání voleb

vyvěšeno: 29.12.2022, svěšeno: 14.01.2023

Rozpočet MITR na rok 2023

Dokumenty v příloze

vyvěšeno: 15.12.2022, svěšeno: 31.12.2023

Záměr pronájmu řadové garáže

Dokument v příloze

vyvěšeno: 14.12.2022, svěšeno: 31.12.2022

Aktualizace plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina

Dokument v příloze

vyvěšeno: 14.12.2022, svěšeno: 31.12.2022

Rozpočtové opatření Obce Hodice č. RO/2022/012

vyvěšeno: 09.12.2022, svěšeno: 30.06.2023

Pozvánka na schůzi zastupitelstva

Dokument v příloze

vyvěšeno: 06.12.2022, svěšeno: 13.12.2022

Rozpočtové opatření Obce Hodice č. RO/2022/011

vyvěšeno: 02.12.2022, svěšeno: 30.05.2023

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Dokument v příloze

vyvěšeno: 29.11.2022, svěšeno: 28.1.2023

Záměr pronájmu pozemku pod bilboardem

Dokument v příloze

vyvěšeno: 28.11.2022, svěšeno: 13.12.2022

Rozpočtové opatření Obce Hodice č. RO/2022/010

vyvěšeno: 21.11.2022, svěšeno: 30.05.2023

Rozpočtové opatření Obce Hodice č. RO/2022/009

vyvěšeno: 18.11.2022, svěšeno: 30.05.2023

Pozvánka na schůzi zastupitelstva

Dokument v příloze

vyvěšeno: 08.11.2022, svěšeno: 15.11.2022

Aktualizace Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina

dokumenty v příloze

vyvěšeno: 04.11.2022, svěšeno: 21.11.2022

MZe - opatření obecné povahy_hospodaření v lese

Dokument v příloze

vyvěšeno: 04.11.2022, svěšeno: 04.12.2022

Rozpočtové opatření Obce Hodice č. RO/2022/008

vyvěšeno: 01.11.2022, svěšeno: 30.05.2023

Rozpočtové opatření Obce Hodice č. RO/2022/007

vyvěšeno: 31.10.2022, svěšeno: 30.05.2023

Rozpočtové opatření Obce Hodice č. RO/2022/006

vyvěšeno: 20.10.2022, svěšeno: 30.05.2023

Oznámení o uložení písemnosti - Lukáš Kűhtreiber

vyvěšeno: 17.10.2022, svěšeno: 28.10.2022

Pozvánka na ustavující schůzi zastupitelstva

Dokument v příloze

vyvěšeno: 17.10.2022, svěšeno: 24.10.2022

Rozpočtové opatření Obce Hodice č. RO/2022/005

vyvěšeno: 16.09.2022, svěšeno: 30.05.2023

Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků pozemků

Dokument v příloze

vyvěšeno: 13.09.2022, svěšeno: 13.10.2022

Oznámení o konání voleb do zastupitelstva obce a senátu PČR

Dokument v příloze

vyvěšeno: 08.09.2022, svěšeno: 01.10.2022

Rozpočtové opatření Obce Hodice č. RO/2022/004

vyvěšeno: 02.09.2022, svěšeno: 30.05.2023

Pozvánka na schůzi zastupitelstva

Dokument v příloze

vyvěšeno: 19.08.2022, svěšeno: 30.08.2022

Rozpočtové opatření Obce Hodice RO/2022/003

vyvěšeno: 01.08.2022, svěšeno: 30.05.2023

Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu Svazku obcí „Železnice Kostelec – Slavonice“ za rok 2021

Dokument v příloze

vyvěšeno: 11.07.2022, svěšeno: 30.06.2023

Oznámení k volbám do zastupitelstev obcí a volbám do Senátu PČR

Dokument v příloze

vyvěšeno: 02.07.2022, svěšeno: 24.09.2022

Rozpočtové opatření Obce Hodice č. RO/2022/002

vyvěšeno: 27.06.2022, svěšeno: 30.05.2023

Pozvánka na schůzi zastupitelstva

Dokument v příloze

vyvěšeno: 14.06.2022, svěšeno: 21.06.2022

Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu Mikroregionu Telčsko za rok 2021

Dokument v příloze

vyvěšeno: 25.05.2022, svěšeno: 30.06.2023

Pozvánka na schůzi zastupitelstva

Dokument v příloze

vyvěšeno: 26.04.2022, svěšeno: 03.05.2022

Cyklostezka Hodice - Sedlejov, prodloužení platnosti stavebního povolení

Dokument v příloze

vyvěšeno: 26.04.2022, svěšeno: 12.05.2022

Daň z nemovitých věcí na rok 2022 _ zveřejnění předpisného seznamu

Dokument v příloze.

vyvěšeno: 21.04.2022, svěšeno: 27.05.2022

Záměr pronájmu zemědělských pozemků

Dokument v příloze

vyvěšeno: 11.04.2022, svěšeno: 27.04.2022

Revitalizace trati Kostelec - Telč - Slavonice _ územní rozhodnutí

Dokumenty v příloze

vyvěšeno: 06.04.2022, svěšeno: 22.04.2022

Rozpočtové opatření Obce Hodice č. RO/2022/001

vyvěšeno: 05.04.2022, svěšeno: 30.05.2023

Záměr směny pozemku

Dokument v příloze

vyvěšeno: 4.4.2022, svěšeno: 20.4.2022

Mikroregion Třešťsko - Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2024-2026

vyvěšeno: 01.04.2022, svěšeno: 01.05.2022

Mikroregion Třešťsko - Návrh Závěrečného účtu za rok 2021

vyvěšeno: 01.04.2022, svěšeno: 27.04.2022

Mikroregion Třešťsko - Oznámení o zveřejnění

vyvěšeno: 01.04.2022, svěšeno: 01.01.2023

Rozpočet obce na rok 2022 a Rozpočtový výhled na roky 2023 - 2026

vyvěšeno: 15.03.2022, svěšeno: 31.03.2022

Pozvánka na schůzi zastupitelstva

Dokument v příloze

vyvěšeno: 08.03.2022, svěšeno: 15.03.2022

Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků pozemků

Dokument v příloze

vyvěšeno: 02.03.2022, svěšeno: 02.04.2022

Oznámení o zveřejnění dle zákona 250/2000Sb. o rozpočtových pravidlech Obce Hodice

vyvěšeno: 14.02.2022, svěšeno: 31.05.2023

OZNÁMENÍ O ZAMÝŠLENÉM PŘEVODU

OZNÁMENÍ O ZAMÝŠLENÉM PŘEVODU

 Státní pozemkový úřad se sídlem v Praze 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČ: 01312774,

 v souladu s ustanovením § 20 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů

 o z n a m u j e, že ke dni 11. 2. 2022 bude zveřejněn dle § 20 zákona č. 503/2012 Sb. na úřední desce Státního pozemkového úřadu, na internetových stránkách Státního pozemkového úřadu a na úředních deskách obecních (městských) úřadů seznam pozemků, jejichž vlastnictví státu není doloženo listinnými doklady.

 Státní pozemkový úřad se sídlem v Praze 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČ: 01312774,

 s o u č a s n ě   v y z ý v á

 k podání případných námitek vlastnického práva jiné osoby, a to nejpozději do 3 měsíců ode dne vyvěšení na úřední desce (při vyvěšení na úřední desce Státního pozemkového úřadu dne 11. 2. 2022 končí tato lhůta dne 11. 5. 2022).

 Případné námitky je nutné učinit písemným podáním na místně příslušném Krajském pozemkovém úřadu. Lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty učiněno podání na adrese Krajského pozemkového úřadu.

vyvěšeno: 11.02.2022, svěšeno: 11.05.2022

OOP_ Národní plán povodí Labe, Dunaje a Odry

Dokument v příloze

vyvěšeno: 02.02.2022, svěšeno: 18.02.2022

Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - Územní plán Hodice

Zastupitelstvo obce Hodice jako věcně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 bodu c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

 o z n a m u j e

 v souladu s § 173 zákona č. 500/2001 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

 vydání ÚZEMNÍHO PLÁNU HODICE

 formou opatření obecné povahy.

 

Bližší informace v příloze.

vyvěšeno: 27.01.2022, svěšeno: 12.02.2022

Návrh rozpočtu obce na rok 2022 a Návrh střednědobého výhledu na roky 2023 - 2026

Dokument v příloze

vyvěšeno: 27.01.2022, svěšeno: 31.03.2022

Obecně závazná vyhláška č. 1/2022 kterou se ruší vyhláška 1/2006 o Územním plánu

Dokument v příloze

vyvěšeno: 27.01.2022, svěšeno: 12.02.2022

Pozvánka na schůzi zastupitelstva

Dokument v příloze

vyvěšeno: 18.01.2022, svěšeno: 26.01.2022

MT - oznámení o zveřejnění rozpočtu na rok 2022

Dokument v příloze

vyvěšeno: 07.01.2022, svěšeno: 31.12.2022

SOŽKS - oznámení o zveřejnění rozpočtu na rok 2022

dokumnet v příloze

vyvěšeno: 07.01.2022, svěšeno: 31.12.2022

Revitalizace trati Kostelec - Telč - Slavonice_ veřejná vyhláška_ zahájení územního řízení

Dokument v příloze

vyvěšeno: 05.01.2022, svěšeno: 06.02.2022

Obecní úřad

Hodice 48
58901 HODICE

Telefon: 567 224 717
E-mail: starosta@hodice.cz

Úřední dny:

Po, St: 7,00 - 17,00
Út, Čt: 7,00 - 14,00
Pá: 7,00 - 13,00
Veřejná správa
METEOSTANICE
Aktuální teplota:1.54 °C
Srážky za 60 min:0.2 mm
Srážky za 24 hod:2.8 mm
Více informací
FOTOGALERIE
fotogalerievstupte Vstupte
CzechPoint Fond Vysočiny   Třiďte odpad kino Běžecké tratě na Telčsku
       
Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb. | Obsah stránek lze šířit dál s uvedením zdroje www.hodice.cz
Textová verze stránek edited by n.e.s.p.i.