Hodice na Facebooku
ENDE
Motoklub Hasiči TJ Hodice Myslivci Senioři a hodické kočky Hrad Knihovna Základní a mateřská škola
Dnes je sobota 20.4.2024
Svátek slaví Marcela, zítra Alexandra

Úřední deska - 2017

Oznámení o době a místu konání voleb prezidenta České republiky

Oznámení
o době a místě konání volby prezidenta České republiky
 
 
Starosta obce HODICE 
 
podle § 34 odst. 1 písm. a) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky o změně
některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky) oznamuje:
 
1. Volba prezidenta České republiky se uskuteční v pátek dne 12. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 13. ledna 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
 
2.  Místem konání voleb ve volebním okrsku HODICE je volební místnost přísálí kulturního domu v Hodicích, na adrese Hodice 48.
 
3.  Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem) nebo platným občanským průkazem České republiky. Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
 
4.  Voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den volby prezidenta republiky může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
 
5.  Voliči nebude umožněno hlasování, pokud nevstoupí do prostoru určeného pro vložení
hlasovacího lístku do úřední obálky. 
 
Podle § 54 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta České republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky) je prezidentem zvolen ten kandidát, který získal nadpoloviční většinu z celkového počtu platných hlasů oprávněných voličů, kteří se voleb zúčastnili a odevzdali platný hlas. Podle § 56 odst. 1 citovaného zákona v případě, že žádný z  kandidátů nezíská počet hlasů potřebný ke zvolení podle § 54, zajistí Ministerstvo vnitra, aby se druhé kolo volby prezidenta konalo za 14 dnů po začátku prvního kola volby prezidenta. O případném konání druhého kola volby prezidenta budou voliči po skončení prvního kola volby prezidenta informováni zveřejněním nové informace na úřední desce obecního úřadu.
 
 
 
V Hodicích dne 28.12.2017
 
 
 Ing. Josef Bakaj
starosta obce Hodice 
vyvěšeno: 28.12.2017, svěšeno: 13.01.2018

Obecně závazná vyhláška č.2/2017

Obecně závazná vyhláška č. 2/2017,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
vyvěšeno: 14.12.2017, svěšeno: 30.12.2017

Rozpočet MITR 2018 a výhled 2019 - 2021

dokumenty v příloze

vyvěšeno: 14.12.2017, svěšeno: 31.12.2018

Pravidla rozpočtového provizoria 2018

Dokument v příloze

vyvěšeno: 13.12.2017, svěšeno: 30.03.2018

Rozpočtové opatření 5/2017

vyvěšeno: 12.12.2017, svěšeno: 31.12.2017

Pozvánka na zastupitelstvo

Dokument v příloze.

vyvěšeno: 05.12.2017, svěšeno: 12.12.2017

SOŽKS - návrh rozpočtu 2018 + výhled + VH

dokumenty v příloze

vyvěšeno: 27.11.2017, svěšeno: 13.12.2017

Mikroregion Telčsko - pozvánka na schůzi + návrh rozpočtu + výhled

dokumenty v příloze

vyvěšeno: 18.11.2017, svěšeno: 04.12.2017

Prezidentské volby 2018 - informace o počtu a sídle volebních okrsků

Dokument v příloze

vyvěšeno: 15.11.2017, svěšeno: 27.01.2018

Ministerstvo zemědělství - vyhláška o zpracování nahodilých těžeb

dokument v příloze

vyvěšeno: 13.11.2017, svěšeno: 01.12.2017

Mikroregion Třešťsko - návrh rozpočtu 2018 a střednědobý výhled 2019 - 2021

dokumenty v příloze

vyvěšeno: 13.11.2017, svěšeno: 01.12.2017

Veřejná vyhláška - Doručení návrhu územního plánu Hodice

vyvěšeno: 01.11.2017, svěšeno: 19.12.2017

Dokument v příloze

Rozpočtové opatření č. 4/2017

vyvěšeno: 27.10.2017, svěšeno: 31.12.2017

Lesy ČR, s.p. prodej nemovité věci v katastrálním území Hodice

vyvěšeno: 19.10.2017, svěšeno: 16.11.2017

Oznámení o době a místě konání voleb do PS

Dokument v příloze

vyvěšeno: 05.10.2017, svěšeno: 21.10.2017

Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství, Odbor hospodařské úpravy a ochrany lesů

vyvěšeno: 18.09.2017, svěšeno: 04.10.2017

Dražební vyhláška - usnesení

vyvěšeno: 13.09.2017, svěšeno: 21.10.2017

Pozvánka na schůzi zastupitelstva

dokument v příloze

vyvěšeno: 05.09.2017, svěšeno: 14.09.2017

Volby PS 2017 - Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků

Dokument v příloze.

vyvěšeno: 21.08.2017, svěšeno: 21.10.2017

VOLBY PS 2017 - Stanovení minimálního počtu členů OVK

Dokument v příloze

vyvěšeno: 21.08.2017, svěšeno: 21.10.2017

Rozpočtové opatření Obce Hodice č. 3/2017

vyvěšeno: 20.07.2017, svěšeno: 31.12.2017

Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu Svazku obcí „Železnice Kostelec – Slavonice“ za rok 2016

dokument v příloze

vyvěšeno: 19.07.2017, svěšeno: 30.06.2018

Zveřejnění záměru pronájmu nemovitosti

dokument v příloze

vyvěšeno: 04.07.2017, svěšeno: 20.07.2017

Pozvánka na 21. veřejné zasedání zastupitelstva obce Hodice

vyvěšeno: 19.06.2017, svěšeno: 29.06.2017

Rozpočtové opratření Obce Hodice 2/2017

vyvěšeno: 10.06.2017, svěšeno: 31.12.2017

Pronájem části pozemku p.č.154/1

vyvěšeno: 24.05.2017, svěšeno: 09.06.2017

Mikroregion Třešťsko - oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu za rok 2016

vyvěšeno: 24.05.2017, svěšeno: 10.06.2017

Pozvánka za schůzi zastupitelstva č.20

dokument v příloze

vyvěšeno: 10.05.2017, svěšeno: 18.05.2017

Mikroregion Třešťsko - Návrh Závěrečného účtu 2016

vyvěšeno: 28.04.2017, svěšeno: 15.05.2017

Veřejná vyhláška Finančního úřadu - Daň z nemovitých věcí za rok 2017

vyvěšeno: 24.04.2017, svěšeno: 30.05.2017

Mikroregion Telčsko - Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu 2016

dokument v příloze

vyvěšeno: 24.04.2017, svěšeno: 30.06.2018

Schválený rozpočet Obce Hodice na rok 2017

vyvěšeno: 10.04.2017, svěšeno: 30.04.2018

Rozpočtové opatření Obce Hodice č.1/2017

vyvěšeno: 04.04.2017, svěšeno: 31.12.2017

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na období 2018-2021 Obce Hodice

vyvěšeno: 31.03.2017, svěšeno: 31.12.2018

Schválený závěrečný účet Obce Hodice za rok 2016

vyvěšeno: 31.03.2017, svěšeno: 30.04.2018

Mikroregion Třešťsko - oznámení o zveřejnění

dokumenty v příloze

vyvěšeno: 23.03.2017, svěšeno: 31.12.2017

SŽKS - Oznámení o zveřejnění

- 1. Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu Svazku obcí „Železnice Kostelec – Slavonice“ na rok 2017
 
- 2. Oznámení o zveřejnění schváleného střednědobého výhledu rozpočtu Svazku obcí „Železnice Kostelec – Slavonice“ na roky 2017-2019 
vyvěšeno: 23.03.2017, svěšeno: 31.12.2017

Pozvánka za schůzi zastupitelstva

Dokument v příloze

vyvěšeno: 22.03.2017, svěšeno: 30.03.2017

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Obce Hodice

vyvěšeno: 14.03.2017, svěšeno: 30.03.2017

Návrh - Účetní závěrka o Obci Hodice k 31.12.2016 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

vyvěšeno: 14.03.2017, svěšeno: 30.03.2017

Návrh závěrečného účtu Obce Hodice za rok 2016

vyvěšeno: 14.03.2017, svěšeno: 30.03.2017

Výzva vlastníkům nemovitostí

Výzva občanům

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2

Výzva

podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá, podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je zveřejněn na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka majetku“, v části „Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci“.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tímto upozorňuje na skutečnost, že pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v § 1050, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. do 31. 12. 2023, má se za to, že ji opustil. Potom ve smyslu § 1045, odst. 2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu.

V Praze dne 6. 3. 2014

 

Ing. Miloslav Vaněk v.r.

                                                          generální ředitel

vyvěšeno: 21.02.2017, svěšeno: 21.03.2017

Exekuce - Šišková

dokument v příloze

vyvěšeno: 20.02.2017, svěšeno: 20.03.2017

Návrh rozpočtu OBEC HODICE na rok 2017

dokument v příloze

vyvěšeno: 13.02.2017, svěšeno: 28.02.2017

Vyhláška č.1/2017 o poplatku za odpady

dokument v příloze

vyvěšeno: 09.02.2017, svěšeno: 24.02.2017

Pozvánka na zasedání zastupitelstva č. 18/2017

vyvěšeno: 01.02.2017, svěšeno: 09.02.2017

Stavební povolení - přeložka vodovodu

viz. příloha

vyvěšeno: 10.01.2017, svěšeno: 26.01.2017

Obecní úřad

Hodice 48
58901 HODICE

Telefon: 567 224 717
E-mail: starosta@hodice.cz

Úřední dny:

Po, St: 7,00 - 17,00
Út, Čt: 7,00 - 14,00
Pá: 7,00 - 13,00
Veřejná správa
METEOSTANICE
Aktuální teplota:1.54 °C
Srážky za 60 min:0.2 mm
Srážky za 24 hod:2.8 mm
Více informací
FOTOGALERIE
fotogalerievstupte Vstupte
CzechPoint Fond Vysočiny   Třiďte odpad kino Běžecké tratě na Telčsku
       
Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb. | Obsah stránek lze šířit dál s uvedením zdroje www.hodice.cz
Textová verze stránek edited by n.e.s.p.i.