Hodice na Facebooku
ENDE
Motoklub Hasiči TJ Hodice Myslivci Senioři a hodické kočky Hrad Knihovna Základní a mateřská škola
Dnes je čtvrtek 23.5.2024
Svátek slaví Vladimír, zítra Jana

Úřední deska - 2024

Veřejná vyhláška _ projednání ZUR Kraje Vysočina

Dokument v příloze

vyvěšeno: 10.05.2024, svěšeno: 27.05.2024

Pozvánka na schůzi zastupitelstva

Dokument v příloze

vyvěšeno: 07.05.2024, svěšeno: 14.05.2024

Veřejná vyhláška - DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2024

vyvěšeno: 26.04.2024, svěšeno: 27.05.2024

VOLBY DO EP _ informace o počtu a sídle volebních okrsků

Dokument v příloze

vyvěšeno: 23.04.2024, svěšeno: 08.06.2024

Rozpočtové opatření Obce Hodice č. RO/2024/003

vyvěšeno: 18.04.2024, svěšeno: 30.06.2025

Daň z nemovitých věcí - hromadný předpisný seznam

Dokument v příloze

vyvěšeno: 12.04.2024, svěšeno: 16.05.2024

Rozpočtové opatření Obce Hodice č. RO/2024/002

vyvěšeno: 02.04.2024, svěšeno: 30.06.2025

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ_ VTE

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
dle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o EIA“)

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
Název záměru: Koncepce území zelená Vysočina
Zařazení záměru dle přílohy č. 1 k zákonu o EIA:
Kategorie II, bod 7 (Větrné elektrárny s výškou stožáru od 50 m...) a bod 5 (Průmyslová zařízení k výrobě elektrické energie,

Dokument najdete v příloze.

vyvěšeno: 02.04.2024, svěšeno: 18.04.2024

Akční plán zlepšování kvality ovzduší Kraje Vysočina

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
podle § 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění (dále též „zákon“ nebo „zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“)
Identifikační údaje:
Název: „Akční plán zlepšování kvality ovzduší Kraje Vysočina“
Umístění: Kraj Vysočina
Předkladatel: Kraj Vysočina, IČO: 70890749, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

 

Dokument v příloze

vyvěšeno: 22.03.2024, svěšeno: 22.04.2024

Schválený závěrečný účet Obce Hodice za rok 2023

vyvěšeno: 15.03.2024, svěšeno: 30.06.2025

Rozpočtové opatření Obce Hodice č. RO/2024/001

vyvěšeno: 14.03.2024, svěšeno: 01.07.2025

Rozpočet obce na rok 2024 a rozpočtový výhled na roky 2025 - 2027

Dokumenty v příloze

vyvěšeno: 14.03.2024, svěšeno: 30.03.2025

Nařízení státní veterinární správy - ukončení opatření mor včelího plodu

Dokument v příloze

vyvěšeno: 12.03.2024, svěšeno: 28.03.2024

Pozvánka na schůzi zastupitelstva

Dokument v příloze

vyvěšeno: 06.03.2024, svěšeno: 14.03.2024

Návrh Závěrečného účtu Obce Hodice za rok 2023

vyvěšeno: 26.02.2024, svěšeno: 30.05.2024

Akční plán zlepšování kvality ovzduší Kraje Vysočina

Věc: Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů – zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Akční plán zlepšování kvality ovzduší Kraje Vysočina“


Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný správní úřad dle § 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon“) Vám v souladu s § 10c odst. 2 zákona zasílá informaci o oznámení koncepce „Akční plán zlepšování kvality ovzduší Kraje Vysočina“ (dále též „koncepce“) zpracované podle přílohy č. 7 zákona a sdělujeme Vám, že tato koncepce bude podrobena zjišťovacímu řízení podle § 10d zákona.


Předkladatel koncepce je Kraj Vysočina, IČO: 70890749, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava. Jedná se o strategický dokument, který definuje základní cíle a postup kraje v oblasti řízení kvality ovzduší. Stanovuje rámec opatření, které přímo nebo nepřímo povedou ke snižování emisí, zlepšování kvality ovzduší nebo informovanosti veřejnosti o vlivu zdrojů znečišťování ovzduší na kvalitu ovzduší a lidské zdraví.

Každý může Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrany přírodních zdrojů a EIA zaslat své písemné vyjádření k oznámení koncepce do 11. 3. 2024, tj. 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení koncepce na úřední desce Kraje Vysočina.

Dokumenty najdete v příloze tohoto oznámení.

vyvěšeno: 21.02.2024, svěšeno: 08.03.2024

Stavební povolení - cyklostezka Hodice - Třešť

Dokument v příloze

vyvěšeno: 16.02.2024, svěšeno: 01.03.2024

Posuzování vlivů na životní prostředí – zahájení zjišťovacího řízení záměru „Koncepce území zelená Vysočina“

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný úřad podle § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o EIA“), zasílá informaci o oznámení výše uvedeného záměru.
Do okruhu dotčených územních samosprávných celků byly vzhledem k významnému vlivu stavby 17 větrných elektráren na krajinný ráz zahrnuty obce, jejichž část území leží ve vzdálenosti menší než 10násobek celkové výšky navrhované stavby, tedy v okruhu cca 2 500 m.

Podle § 6 odst. 6 zákona o EIA mohou veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené orgány a dotčené územní samosprávné celky zaslat písemné vyjádření k oznámení na Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, a to ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina (dle § 16 odst. 2 zákona o EIA).


Zároveň žádáme dotčené orgány, aby ve svém vyjádření uvedly, je-li to s ohledem na povahu záměru možné, jaké skutečnosti a podklady z hlediska jimi dotčených zájmů je nezbytné doložit pro následné vyhodnocení vlivů záměru dle zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, ve znění pozdějších předpisů.


Ve vyjádřeních (veřejnosti, dotčené veřejnosti, dotčených územně samosprávných celků i dotčených orgánů) žádáme o názor, zda je nutné záměr dále posuzovat dle zákona o EIA nebo zda postačí ošetřit vliv záměru na životní prostředí v následných správních řízeních (např. povolení záměru).


V případě názoru na další posuzování dle zákona o EIA žádáme, aby takové vyjádření obsahovalo i doporučení, na které oblasti vlivů záměru na životní prostředí má být v dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí ve smyslu § 8 zákona o EIA kladen zvýšený důraz.
K vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný úřad nepřihlíží (§ 6 odst. 6 zákona o EIA).

Více v přiloženém dokumentu.

vyvěšeno: 13.02.2024, svěšeno: 01.03.2024

Návrh rozpočtu na rok 2024 a návrh střednědobého výhledu 2025 - 2026

Dokumenty v příloze

vyvěšeno: 12.02.2024, svěšeno: 31.03.2024

Pozvánka na schůzi zastupitelstva

Dokument v příloze

vyvěšeno: 30.01.2024, svěšeno: 07.02.2024

Zahájení řízení Cyklostezka Hodice - Třešť

Dokumenty v příloze

vyvěšeno: 16.01.2024, svěšeno: 01.02.2024

Oznámení o zveřejnění dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územního rozpočtu Obce Hodice

vyvěšeno: 15.01.2024, svěšeno: 30.06.2025

Obecní úřad

Hodice 48
58901 HODICE

Telefon: 567 224 717
E-mail: starosta@hodice.cz

Úřední dny:

Po, St: 7,00 - 17,00
Út, Čt: 7,00 - 14,00
Pá: 7,00 - 13,00
Veřejná správa
METEOSTANICE
Aktuální teplota:12.18 °C
Srážky za 60 min:0 mm
Srážky za 24 hod:0.2 mm
Více informací
FOTOGALERIE
fotogalerievstupte Vstupte
CzechPoint Fond Vysočiny   Třiďte odpad kino Běžecké tratě na Telčsku
       
Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb. | Obsah stránek lze šířit dál s uvedením zdroje www.hodice.cz
Textová verze stránek edited by n.e.s.p.i.