Hodice na Facebooku
ENDE
Motoklub Hasiči TJ Hodice Myslivci Senioři a hodické kočky Hrad Knihovna Základní a mateřská škola
Dnes je sobota 20.4.2024
Svátek slaví Marcela, zítra Alexandra

Úřední deska - 2019

Rozpočtové opatření 132019

vyvěšeno: 03.01.2020, svěšeno: 30.05.2020

Veřejná vyhláška - stavební povolení cyklostezky Hodice - Sedlejov

Dokument v příloze

vyvěšeno: 20.12.2019, svěšeno: 06.01.2020

Pozvánka na zastupitelstvo 12_2019

Dokument v příloze

vyvěšeno: 10.12.2019, svěšeno: 18.12.2019

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy (kůrovcová kalamita)

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle
ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění
některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“),
v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující
opatření obecné povahy,
kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod
č. j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019 ve znění opatření obecné povahy č. j.
41508/2019-MZE-16212 ze dne 30. 8. 2019.
Dokument naleznete v příloze.
vyvěšeno: 10.12.2019, svěšeno: 31.12.2022

Veřejná vyhláška - zahájení řízení ke stavbě cyklostezky Hodice - Sedlejov

Dokument v příloze

vyvěšeno: 02.12.2019, svěšeno: 18.12.2019

Rozpočtové opatření č. 122019

vyvěšeno: 02.12.2019, svěšeno: 30.05.2020

Rozpočtové opatření Obce Hodice č. 112019

vyvěšeno: 27.11.2019, svěšeno: 30.05.2020

Soubor vyhlášek o místních poplatcích 2019

Dokumenty v příloze

vyvěšeno: 27.11.2019, svěšeno: 31.12.2019

Mikroregion Telčsko - VH, návrh rozpočtu 2020, střednědovb výhled

Dpokumenty v příloze

vyvěšeno: 21.11.2019, svěšeno: 11.12.2019

Pozvánka na zastupitelstvo 11_2019

Dokument v příloze

vyvěšeno: 19.11.2019, svěšeno: 26.11.2019

SOŽKS - pozvánka na VH, návrh rozpočtu na 2020 a střednědobý výhled

dokumenty v příloze

vyvěšeno: 13.11.2019, svěšeno: 16.12.2019

Rozpočtové opatření Obce Hodice 102019

vyvěšeno: 11.11.2019, svěšeno: 30.05.2020

Mikroregion Třešťsko - návrh rozpočtu 2020, rozp. opatření č.1 a Návrh střednědobého výhledu

Dokumenty v příloze

vyvěšeno: 04.11.2019, svěšeno: 31.12.2019

Rozpočtové opatření Obce Hodice č. 09.2019

vyvěšeno: 17.10.2019, svěšeno: 30.05.2020

Pozvánka na schůzi zastupitelstva

Dokument v příloze

vyvěšeno: 08.10.2019, svěšeno: 15.10.2019

Rozpočtové opatření Obce Hodice č. 08.2019

vyvěšeno: 30.09.2019, svěšeno: 30.05.2020

Rozpočtové opatření Obce Hodice 072019

vyvěšeno: 19.09.2019, svěšeno: 30.05.2020

Rozpočtové opatření Obce Hodice 6-2019

vyvěšeno: 02.09.2019, svěšeno: 30.05.2020

Výzva občanům - seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků pozemků

Dokument v příloze. Více informací získáte na OÚ Hodice.

vyvěšeno: 27.08.2019, svěšeno: 27.09.2019

Pozvánka na schůzi zastupitelstva

vyvěšeno: 22.08.2019, svěšeno: 29.08.2019

Kraj vysočina - Aktualizace č.4 ZÚR

Dokumenty v příloze

vyvěšeno: 13.08.2019, svěšeno: 23.09.2019

Záměr prodeje pozemku

Dokument v příloze

vyvěšeno: 17.07.2019, svěšeno: 17.08.2019

Rozpočtové opatření č. 052019 Obce Hodice

vyvěšeno: 15.07.2019, svěšeno: 30.05.2020

Schválený Závěrečný účet Mikroregionu Telčsko za rok 2018

vyvěšeno: 15.07.2019, svěšeno: 30.06.2020

Oznámeni - Rozpočtové opatření Mikroregionu Telčsko

vyvěšeno: 03.07.2019, svěšeno: 31.12.2019

Schválený Závěr.účet Mikroregionu Třešťsko a Zpráva o přezkoumání r.2018

vyvěšeno: 17.06.2019, svěšeno: 30.06.2020

Pozvánka na schůzi zastupitelstva

Dokument v příloze

vyvěšeno: 11.06.2019, svěšeno: 19.06.2019

Výběrové řízení na dodávku plastových oken pro bytovku č.p. 103

vyvěšeno: 10.06.2019, svěšeno: 08.07.2019

V příloze naleznete dokumentaci k výběrovému řízení na dodávku a mantáž plastových oken pro obecní bytovku č.p. 103.

Rozpočtové opatření č. 42019 Obce Hodice

vyvěšeno: 03.06.2019, svěšeno: 30.05.2020

Nabídka pozemku SPÚ k náhradním restitucím

Dokument v příloze

vyvěšeno: 03.06.2019, svěšeno: 03.07.2019

Valná hromada Svazku obcí "Železnice Kostel.-Slavonice" + Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

vyvěšeno: 29.05.2019, svěšeno: 17.06.2019

Oznámení o ukončení aktualizace BPEJ v k.ú. Hodice

vyvěšeno: 28.05.2019, svěšeno: 12.06.2019

Rozpočtové opatření Obce Hodice č.3_2019

vyvěšeno: 20.05.2019, svěšeno: 30.05.2020

Schválený závěrečný účet Obce Hodice za rok 2018

Schválený závěrečný účet Obce Hodice za rok 2018 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hodice za rok 2018

vyvěšeno: 17.05.2019, svěšeno: 30.08.2020

Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Třešťsko

Dokumenty v příloze

vyvěšeno: 14.05.2019, svěšeno: 06.06.2019

Pozvánka na schůzi zastupitelstva

Dokument v příloze

vyvěšeno: 07.05.2019, svěšeno: 16.05.2019

Volby do EP - informace o době a místu konání voleb

Dokument v příloze

vyvěšeno: 06.05.2019, svěšeno: 25.05.2019

Informace k placení daně z nemovitých věcí v roce 2019

Dokumenty v příloze.

vyvěšeno: 25.04.2019, svěšeno: 31.05.2019

Rozpočtové opatření 022019 Obce Hodice

vyvěšeno: 23.04.2019, svěšeno: 30.05.2020

Záměr pronájmu nebytových prostor

Dokument v příloze

vyvěšeno: 23.04.2019, svěšeno: 09.05.2019

Záměr prodeje garáží a pozemků pod nimi

Dokument v příloze

vyvěšeno: 18.04.2019, svěšeno: 06.05.2019

Volby do EP - informace o sídle a počtu volebních okrsků

Dokument v příloze

vyvěšeno: 09.04.2019, svěšeno: 25.05.2019

Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření Obce Hodice za rok 2018 + Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

vyvěšeno: 05.04.2019, svěšeno: 31.05.2019

Opatření MZe - boj proti kůrovci

Opatření obecné povahy vydané podle ustanovení § 51a zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů,  ve věci boje proti kůrovci. 

 

Text opatření je v příloze.

vyvěšeno: 04.04.2019, svěšeno: 04.12.2019

Usnesení o nařízení dražby

Dokument v příloze

vyvěšeno: 03.04.2019, svěšeno: 20.05.2019

Rozpočtové opatření Obce Hodice č. 012019

vyvěšeno: 31.03.2019, svěšeno: 30.05.2019

Stanovení počtu členů OVK pro volby do Evropského parlamentu

vyvěšeno: 25.03.2019, svěšeno: 26.5.2019

Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2020-2023

vyvěšeno: 22.3.2019, svěšeno: 31.12.2023

Schválený rozpočet 2019 a rozpočtový výhled 2020 - 2023

Dokumenty v příloze.

vyvěšeno: 20.03.2019, svěšeno: 31.03.2020

Výzva vlastníkům - seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků

Výzva občanům
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2
Výzva
podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá, podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. 
Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je zveřejněn na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka majetku“, v části „Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci“.
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tímto upozorňuje na skutečnost, že pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v § 1050, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. do 31. 12. 2023, má se za to, že ji opustil. Potom ve smyslu § 1045, odst. 2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá 
vyvěšeno: 15.03.2019, svěšeno: 15.06.2019

Oznámení o vyložení návrhu změn BPEJ

Dokumenty v příloze

vyvěšeno: 15.03.2019, svěšeno: 15.04.2019

Pozvánka na schůzi zastupitelstva

Dokument v příloze

vyvěšeno: 13.03.2019, svěšeno: 21.03.2019

Oznámení o zamýšleném převodu pozemku

Dokument v příloze

vyvěšeno: 12.03.2019, svěšeno: 12.06.2019

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Obce Hodice 2020-2023

vyvěšeno: 02.03.2019, svěšeno: 25.03.2019

NÁVRH Závěrečný účet Obce Hodice za rok 2018

Návrh Závěrečného účtu Obce Hodice za rok 2018.

vyvěšeno: 25.02.2019, svěšeno: 17.05.2019

Oznámení o zveřejnění Obce Hodice na rok 2019

vyvěšeno: 20.02.2019, svěšeno: 31.03.2020

Návrh rozpočtu obce na rok 2019

Dokument v příloze

vyvěšeno: 19.02.2019, svěšeno: 31.03.2019

Pozvánka na schůzi zastupitelstva

Dokument v příloze

vyvěšeno: 12.02.2019, svěšeno: 19.02.2019

Pozvánka na schůzi zastupitelstva

Dokument v příloze

vyvěšeno: 03.01.2019, svěšeno: 10.01.2019

Obecní úřad

Hodice 48
58901 HODICE

Telefon: 567 224 717
E-mail: starosta@hodice.cz

Úřední dny:

Po, St: 7,00 - 17,00
Út, Čt: 7,00 - 14,00
Pá: 7,00 - 13,00
Veřejná správa
METEOSTANICE
Aktuální teplota:1.4 °C
Srážky za 60 min:0.6 mm
Srážky za 24 hod:2.6 mm
Více informací
FOTOGALERIE
fotogalerievstupte Vstupte
CzechPoint Fond Vysočiny   Třiďte odpad kino Běžecké tratě na Telčsku
       
Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb. | Obsah stránek lze šířit dál s uvedením zdroje www.hodice.cz
Textová verze stránek edited by n.e.s.p.i.