PŘEPNOUT ZPĚT NA GRAFICKOU VERZI

Veřejná správa - Úřední deska

Daň z nemovitých věcí - hromadný předpisný seznam

Dokument v příloze

vyvěšeno: 12.04.2024, svěšeno: 16.05.2024

Rozpočtové opatření Obce Hodice č. RO/2024/002

vyvěšeno: 02.04.2024, svěšeno: 30.06.2025

Akční plán zlepšování kvality ovzduší Kraje Vysočina

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
podle § 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění (dále též „zákon“ nebo „zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“)
Identifikační údaje:
Název: „Akční plán zlepšování kvality ovzduší Kraje Vysočina“
Umístění: Kraj Vysočina
Předkladatel: Kraj Vysočina, IČO: 70890749, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

 

Dokument v příloze

vyvěšeno: 22.03.2024, svěšeno: 22.04.2024

Schválený závěrečný účet Obce Hodice za rok 2023

vyvěšeno: 15.03.2024, svěšeno: 30.06.2025

Rozpočtové opatření Obce Hodice č. RO/2024/001

vyvěšeno: 14.03.2024, svěšeno: 01.07.2025

Rozpočet obce na rok 2024 a rozpočtový výhled na roky 2025 - 2027

Dokumenty v příloze

vyvěšeno: 14.03.2024, svěšeno: 30.03.2025

Návrh Závěrečného účtu Obce Hodice za rok 2023

vyvěšeno: 26.02.2024, svěšeno: 30.05.2024

Oznámení o zveřejnění dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územního rozpočtu Obce Hodice

vyvěšeno: 15.01.2024, svěšeno: 30.06.2025

Rozpočet MITR na rok 2024

Dokument v příloze

vyvěšeno: 18.12.2023, svěšeno: 31.12.2024

Schválená pravidla rozpočtového provizoria Obce Hodice pro rok 2024

vyvěšeno: 14.12.2023, svěšeno: 31.12.2024

Rozpočtové opatření Obce Hodice č. RO/2023/010

vyvěšeno: 12.12.2023, svěšeno: 30.06.2024

Rozpočtové opatření Obce Hodice č. RO/2023/009

vyvěšeno: 04.12.2023, svěšeno: 30.06.2024

Rozpočtové opatření Obce Hodice č. RO/2023/008

vyvěšeno: 22.11.2023, svěšeno: 30.06.2024

Rozpočtové opatření Obce Hodice č. RO/2023/007

vyvěšeno: 20.11.2023, svěšeno: 30.06.2024

Návrh rozpočtu MT na rok 2024

Dokument v příloze

vyvěšeno: 16.11.2023, svěšeno: 05.1.2024

Rozpočtové opatření Obce Hodice č. RO/2023/006

vyvěšeno: 10.10.2023, svěšeno: 30.06.2024

Rozpočtové opatření Obce Hodice č.RO/2023/005

vyvěšeno: 11.09.2023, svěšeno: 30.06.2024

Rozpočtové opatření Obce Hodice č. RO/2023/004

vyvěšeno: 18.07.2023, svěšeno: 30.06.2024

Rozpočtové opatření Obce Hodice č. RO/2023/003

vyvěšeno: 30.06.2023, svěšeno: 30.06.2024

Oznámení o zveřejněných dokumentech Mikroregionu Telčsko

Oznamuje tímto, že schválené dokumenty Mikroregionu Telčsko jsou uveřejňovány takto:

- v elektronické podobě na stránkách Mikroregionu Telčsko
https://www.mikroregiontelcsko.cz/ (v záložce dokumenty pod odkazem rozpočet)

- v listinné podobě v kanceláři Mikroregionu Telčsko, nám. Zachariáše z Hradce 4, 588 56 Telč

toto oznámení je zveřejněno na základě z. č. 250/2000 Sb. v platném znění.

vyvěšeno: 05.06.2023, svěšeno: 31.07.2030

Rozpočtové opatření Obce Hodice č. RO/2023/2

vyvěšeno: 30.05.2023, svěšeno: 30.06.2024

Rozpočtové opatření Obce Hodice č. RO/2023/001

vyvěšeno: 04.04.2023, svěšeno: 30.06.2024

Schválený závěrečný účet Obce Hodice za rok 2022

vyvěšeno: 23.03.2023, svěšeno: 30.06.2024

Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu Mikroregionu Telčsko na rok 2023 a schváleného střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 - 2025

Dokument v příloze

vyvěšeno: 23.01.2023, svěšeno: 31.01.2025

Oznámení o zveřejnění rozpočtových pravidel Obce Hodice

vyvěšeno: 15.01.2023, svěšeno: 30.06.2024

Schválená pravidla rozpočtového provizoria Obce Hodice pro rok 2023

vyvěšeno: 17.12.2022, svěšeno: 31.06.2024

Obecní úřad

Hodice 48
58901 HODICE

Telefon: 567 224 717
E-mail: starosta@hodice.cz

Úřední dny:

Po, St: 7,00 - 17,00
Út, Čt: 7,00 - 14,00
Pá: 7,00 - 13,00
Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb. | Obsah stránek lze šířit dál s uvedením zdroje www.hodice.cz edited by n.e.s.p.i.