PŘEPNOUT ZPĚT NA GRAFICKOU VERZI

Aktuality

Starší články >>

04.11.2023

Podzimní mobilní svoz odpadu 04.11.2023

Podzimní svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu se tentokrát bude konat v sobotu 4.11.2023 od 8,10 do 9,25 hodin na parkovišti.

Je zakázáno ukládat odpad na parkovišti předem.

autor: J.Bakaj
06.10.2023

Přerušení dodávky elektřiny 6.10.2023 06.10.2023

Oznamujeme, že z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude přerušena dodávka elektrické energie:

Dne 6.10.2023 od 7,30 hod do 15,30 hod

Vypnutá oblast:
Celá obec Hodice včetně chat (Hodice-Třešť)

autor: EGD
21.09.2023

Osazujeme ve školce zahradní domeček – pomůžete nám? 21.09.2023

Z duté lípy pod Návesním rybníkem pokácené před dvěma lety vznikl zahradní domeček do mateřské školky. Domeček teď dostává novou zelenou střechu, která bude pokrytá rozchodníky, netřesky, hvozdíky, nízkými trvalkami a travinami. Pokud některé z těchto skalniček máte doma, rozrůstají se Vám a mohli byste je postrádat, přineste nám je na brigádu rodičů, která se bude konat v úterý 26. září v 16 hodin na zahradě MŠ.  Kromě poděkování pro Vás připravíme malé občerstvení. 

Děkujeme.

autor: J.Bakaj
08.09.2023

Poruchu na návsi opravíme v pondělí 08.09.2023

Středně velká porucha na vodovodním potrubí se objevila tento týden před kulturním domem na návsi v Hodicích. I když se zdá, že ztráta vody je významná, naše stávající zdroje a zásoba vody by měly pokrýt víkendovou spotřebu obce bez omezení. S ohledem na kapacity firem, které se opravami vodovodních poruch zabývají, bude porucha odstraněna v pondělí 11. září dopoledne. V té době může být omezena dodávka vody zejména na návsi, v ulici k Třešti a na Otavnicích.

Děkujeme za pochopení!  

autor: J.Bakaj
14.08.2023

Začínáme opravovat zastávku ve směru na Telč 14.08.2023

První bourací práce při úpravě stávající autobusové zastávky ve směru na Telč byly zahájeny. Projekt úpravy veřejného prostranství v okolí autobusové zastávky obsahuje nejen výměnu stávajícího zděného přístřešku za skleněný přístřešek, ale i výměnu mobiliáře, úpravu a doplnění navazujících chodníků, dosadbu zeleně a úpravu přilehlého pomníku. Smlouva na realizaci projektu za 1,4 mil. Kč byla uzavřena na základě uskutečněného výběrového řízení s třešťskou firmou SYPSTAV s.r.o.  Dotaci na pořízení přístřešku poskytl Kraj Vysočina prostřednictvím Fondu Vysočiny. Realizace celého projektu má být ukončena do konce měsíce listopadu t.r.

autor: J.Bakaj
17.07.2023

Hodice mají první stoletou. Rodačku Jaroslavu Ficencovou 17.07.2023

Jaroslava Ficencová z Hodic oslavila v neděli 16. července 2023 úctyhodné sté narozeniny. Podle starosty Josefa Bakaje jde o jeho první stoletou oslavenkyni v obci. Za více než dvacet let starostování ještě nikomu k tak významnému životnímu jubileu nepřál.

Jaroslava Ficencová se v Hodicích narodila a s manželem vychovala čtyři děti, jednu dceru a tři syny. Prakticky celý život pracovala v třešťském Interiéru a svou kariéru završila v hodické masně. Ostatně na fabriku, kterou nedávno zavřeli, koukala celý život z okna svého domu. „V masně jsem dělala kuchařku, i když jsem nebyla vyučená. A vařila jsem dobře,“ prozradila usměvavá a na svůj věk vitální oslavenkyně, o kterou s láskou stará její dcera Jaroslava Tesařová. Její maminka je ještě částečně soběstačná, ráda kouká na televizi a miluje sladké a dobroty.

Od obce dostala Jaroslava velký dvoupatrový dort se stovkou, kytici a drobný dárek. Na závěr návštěvy se starostou vtipkovala. Před lety mu totiž na jedné akci pro důchodce slíbila, že se tohoto významného jubilea dožije. „Vidíte, co jsem slíbila, tak plním,“ smála se oslavenkyně.

V Hodicích to však na dlouhou dobu nemusí být poslední stoletá oslavenkyně. Jedné obyvatelce je totiž letos 99 let. „Možná si to za rok zopakujeme, ale nebudeme předbíhat,“ dodal závěrem starosta Josef Bakaj.

autor: Jana Kodysová
17.07.2023

Od 1. srpna neprojedete z Hodic přes Panenskou Rozsíčku 17.07.2023

Plánovaná oprava silnice III/4069 v zastavěné části sousední obce Panenská Rozsíčka začne od 1. srpna t.r. a její konec je plánovaný do konce října 2023. Z Hodic se do Panenské Rozsíčky dostanete pouze po vyznačené objížďce přes město Třešť.

autor: J.Bakaj
12.07.2023

Připravuje se spuštění dalšího kola kotlíkových dotací 12.07.2023

Dobrý den,

dovolujeme si Vás touto cestou informovat o vyhlášení dalšího kola Kotlíkových dotací v Kraji Vysočina.

 Vzhledem k tomu, že aktuální kolo kotlíkových dotací je určeno pro nízkopříjmové domácnosti (za nízkopříjmové budou považovány pouze domácnosti, v nichž všichni členové pobírají starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně a dále domácnosti, ve kterých žadatel (nebo některý z členů jeho domácnosti) v období od 1. 1. 2022 do doby podání žádosti o podporu pobíral příspěvek na bydlení), lze předpokládat, že pro tuto skupinu obyvatel může být problematické získávat informace na internetu. 

Ve všech obcích s rozšířenou působností v Kraji Vysočina se proto uskuteční semináře jejichž cílem bude poskytnout základní informace o možnostech získání dotací pro nízkopříjmové domácnosti.

Semináře budou probíhat od 17. července 2023 do 23. srpna 2023. Žadatelé o dotaci získají kompletní informace o podmínkách projektu, postupu pro vyplnění žádosti o dotaci i o způsobech jejího podání.

Příjem žádostí bude probíhat elektronicky od 1. září 2023 do 31. srpna 2024.

Žádat o dotaci může vlastník rodinného domu resp. bytové jednotky v bytovém domě nebo trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci, která je vytápěna kotlem na tuhá paliva nesplňujícím alespoň 3. emisní třídu.

 Podpora fyzickým osobám z nízkopříjmových domácností bude poskytována formou dotace ve výši 95 % ze způsobilých výdajů projektu, a to s následujícími limity

Typ zdroje

Max. dotace

Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva, včetně akumulační nádrže

130 000 Kč

Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva

130 000 Kč

Tepelné čerpadlo

180 000 Kč

Více informací je možné získat na kotlíkové lince 564 602 888 nebo na emailu kotliky@kr-vysocina.cz.

autor: J.Bakaj
21.06.2023

Seminář pro podnikatele 21.06.2023

Podnikáte a měli byste zájem na své podnikání získat dotaci na vybavení provozovny, stroje, HW, SW nebo něco dalšího?  Podporován je mimo jiné zpracovatelský průmysl, velkoobchod, maloobchod, stavebnictví, ubytování, stravování, pohostinství, administrativní činnost, poskytování různých služeb apod. 

Pozvánku na seminář, konaný 28.6. ve 13,30 v Telči,naleznete v příloze.

 

autor: J.Bakaj
25.05.2023

Přerušení dodávky elektřiny 25.5.2023 25.05.2023

V příloze naleznete oznámení distribuční společnosti EG.D o přerušení dodávky elektřiny v celé obci 25.května od 7,30 ráno do 13,30 hodin odpoledne.

autor: J.Bakaj

Starší články >>


Obecní úřad

Hodice 48
58901 HODICE

Telefon: 567 224 717
E-mail: starosta@hodice.cz

Úřední dny:

Po, St: 7,00 - 17,00
Út, Čt: 7,00 - 14,00
Pá: 7,00 - 13,00
Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb. | Obsah stránek lze šířit dál s uvedením zdroje www.hodice.cz edited by n.e.s.p.i.